03/31/17

VIJOLNIEKI IEPRIECINA AR SIRSNĪGU KONCERTU

Ceturtdien, 30.marta vakarā, Mūzikas un mākslas skolas zāli pieskandināja vijoles skaņas, jo lieli un mazi skolas vijolnieki bija sagatavojuši krāšņu koncertu draugiem un ģimenēm "Pavasari gaidot".

Koncertā piedalījās 17 programmas "Vijoles spēle" audzēkņi. Sagatavošanas klases audzēknēm Melānijai Matuzevičai un Elizabetei Boiko šis bija pirmais vijoļspēles koncerts mūžā. Visiem klātesošajiem bija prieks vērot instrumenta spēles izaugsmi no sagatavošanas līdz vecāko klašu līmenim.  Tā kā drīz tuvojas jauno vijolnieku  festivāls – konkurss "Sienāzis", vairāki audzēkņi koncertprogrammā bija iekļāvuši konkursam izvēlētos skaņdarbus – pašu veidotas apdares tautas dziesmu melodijām.

Paldies vijolniekiem, pedagoģēm Solvitai Lokai un Dacei Rozenbergai un visiem koncertmeistariem – Jeļenai Treijerei, Leldei Rasnacei, Lindai Barkānei un Eduardam Grieznim! Bildes no koncerta – šeit.

03/16/17

JAUTRĪBA UN PRĀTA TRENIŅŠ ERUDĪCIJAS SPĒLĒ “RIČU-RAČU”

Tradicionāli marta sākumā piektdienā pirms brīvlaika kopā pulcējas Mākslas un Mūzikas programmas 5. – 8.klašu audzēkņi, lai parādītu savas zināšanas un spējas erudīcijas spēlē "Riču – raču".

Kopumā uz spēli bija ieradušies 32 audzēkņi. Pieteicās pieci kapteiņi, kuri izsauca sev komandas dalībniekus, kurā bija jābūt gan mākslas gan mūzikas pārstāvjiem.

Tika izdomāti un uzzīmēti komandu nosaukumi:

  • Rozie Krampji (starp citu, vienīgā zēnu komanda)
  • Maigums (zefīriņi)
  • Niknie Smurfi
  • Tortillja ar kolu
  • Melnās zeķes (fake)

Uz spēle varēja sākties pēc tradicionālajiem noteikumiem – pirmo gājienu izdara tā komanda, kura uzmet kauliņu “viens” vai “seši”.

Spēles laukums bija veidots no zaļiem un dzelteniem aplīšiem. Ja komandas spēlētājs uzkāpj uz zaļā lauciņa, tad saņem jautājumu no mūzikas literatūras teorijas, ko sagatavoja direktore Iveta Lavrinoviča, bet ja uz dzeltenā, tad jautājums no mākslas vēstures, ko uzdeva skolotāja Anda Sproģe.

Jāpiemin, ka šī bija garākā "Riču – raču" spēle vēsturē, kas atraisīja gan audzēkņu prātus, gan emocijas.

Apsveicam uzvarētāju komandu “Melnas zeķes. (Fake)”! Lielu lomu nospēlēja ne tikai zināšanas, bet arī veiksme! Paldies visiem audzēkņiem par dalību! Uz tikšanos nākamajā gadā!
 

Mākslas programmas vadītāja Anda Sproģe

FOTO: Iveta Bērziņa

 

03/9/17

LEPOJAMIES!

7. un 8.martā Saldū norisinājās XII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, kurā startēja arī mūsu skolas audzēkņi – sitaminstrumentu klases audzēkņi Patriks Sproģis un Jānis Kristiāns Saule un saksofona  klases  audzēkne Egija Saule.

Konkursa rezultāti Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārstāvjiem ir iespaidīgi – Patriks Sproģis un Jānis Kristiāns Saule jaunākajā klašu grupā abi saņēma diplomus par 1.vietu, bet Egija Saule vecāko klašu grupā – godpilno žūrijas atzinību.

Paldies audzēkņiem, pedagogiem Normundam Evertam un Artim Skujam, koncertmeistarēm Leldei Rasnacei un Lindai Barkānei par ieguldīto darbu un nozīmīgajiem rezultātiem!

03/3/17

SPILGTI UN KOŠI PAVADĀM ŠĪ GADA KARNEVĀLU “KOSMOSS”

Karnevāls ir skaista un vērtīga Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas tradīcija, kas gadu no gada liek sarosīties visiem Mākslas programmas pedagogiem un audzēkņiem. Šī gada karnevāla tēma bija "Kosmoss", ko jaunie mākslinieki spilgti demonstrēja ar maskām, tērpiem, dejām un kustībām. Tas bija piedzīvojums ik vienam, kurš piedalījās vai tikai vēroja notiekošo.

Vairāk informācijas sagatavojusi Mākslas programmas vadītāja Aanda Sproģe – lasīt šeit.
Fotogrāfijas sadaļā "Galerijas".