02/24/17

VALSTS KONKURSA II KĀRTĀ MŪSU AUDZĒKŅIEM ATZINĪBAS

16.februārī Jelgavā risinājās Valsts konkursa "Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle" II kārta.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja pieci audzēkņi – Linda Grantiņa, Annija Kuzma, Čelsija Larionova, Markuss Miklaševičs un Gerda Gustsone. Lepojamies ar visu audzēkņu sniegumu, bet īpaši apsveicam Čelsiju Larionovu un Markusu Miklaševicu, kas konkursā ieguva augstu žūrijas novērtējumu – atzinības rakstus.

Paldies skolotājām – Līgai Opincānei un Jeļenai Treijerei, kas sagatavoja audzēkņus konkursam!

 

02/17/17

PATEICĪBA KORA “VIA STELLA” SAIMEI

Ceturtdien, 16. februārī, kad mūsu kaimiņi lietuvieši svinēja savu Neatkarības dienu, Biržos svinīgi tika parakstīts Sadarbības līgums starp Vecumnieku novadu un Biržu rajona pašvaldībām. Par godu šim notikumam Biržu pilī un Vabaļniku kultūras namā tika rīkoti kora "Via Stella" koncerti. Koris izpelnījās milzīgu klātesošo atzinību, koristiem, kora vadītājai un skolas direktorei tika veltīti daudzi neviltoti un sajūsmas pilni pateicības vārdi.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča: "Es no  sirds gribu pateikties visai kora "Via Stella" saimei – dziedātājiem, vadītājai un audzēkņu vecākiem – par augstvērtīgo sniegumu. Koris nodziedāja spīdoši. Tas bija augstvērtīgs kulturāls pārdzīvojums – gan muzikāli, gan vizuāli. Kora tērpi, stāja, attieksme pret priekšnesumu un publiku, emocionālā atdeve – tas viss padarīja uzstāšanos par neaizmirstamu notikumu. Es tiešām jutos lepna un iepriecināta, ka mēs varam demonstrēt tik kvalitatīvu līmeni! Zinu, cik daudz darba, laika un citu resursu ir ieguldījuši vecāki, audzēkņi un kora vadītāja Liene Batņa, lai uzstāšanās būtu tik kvalitatīva! Liels jums visiem PALDIES!"

 

02/15/17

VIA STELLA IEDZIED CEĻU UZ DZIESMU SVĒTKIEM


Gatavojoties nākamā gada Vispērējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, jauniešu koris AURA kopā ar tā māksliniecisko vadītāju Edgaru Vītolu veido triju koncertu ciklu  “Ceļā uz Dziesmu svētkiem”. Lai stiprinātu saikni starp Latvijas novadiem un priecātos par kopskanējumu, uz koncertiem tiks aicināti kori no visas Latvijas, turklāt notiks vīru, jaukto un sieviešu koru sadziedāšanās. Koncerta īpašo viesu vidū – Dziesmu svētku virsdiriģenti un solisti. Trijos koncertos, kas notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā, plānots iedziedāt 2018.gada svētku repertuāru gan koriem atsevišķi, gan veidojot svētkiem raksturīgo kopkora dziedāšanu.
Pirmais koncerts paredzēts jau 2017. gada 18. februārī plkst. 17:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Koncerta dalībnieku vidū: vīru koris „Absolventi” (Edgars Vītols, Arvīds Platpers, Edgars Briņķis), sieviešu koris „Via Stella” (Liene Batņa), jauktais koris „Aura” (Edgars Vītols, Inga Lisovska) u.c. Koncerta programmas pamatā – skaņdarbi no 2018. gada Vispārējo latviešu Dziesmu svētku repertuāra.
Koncertā ieeja bez maksas.

02/14/17

SKOLAS AUDZĒKŅUS IZVIRZA FINĀLAM KONKURSĀ “TALANTS LATVIJAI”

12. februārī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar 45 minūšu koncertprogrammu piedalījās koncertā – konkursā “Talants Latvijai”, kas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Koncertā piedalījās 10 audzēkņi, kurus bija izvirzījuši skolas pedagogi: Čelsija Larionova (2. klavierspēles klase), Keita Daniela Cīrule (1. flautas spēles klase), Patrīcija Felicita Pavāre (3. vijoles spēles klase), Markuss Drozdovs (3. klavierspēles klase), Patriks Sproģis (2. sitaminstrumentu klase), Aksels Vitkovskis – Kaktiņš (4. trompetes spēles klase), Markuss Miklaševičs (3. klavierspēles klase), Egija Saule (4. saksofona spēles klase), Linda Eriņa (7.čella spēles klase), Gerda Gustsone (8. klavierspēles klase).

Visu koncerta mūziķu sniegums bija mākslinieciski un tehniski kvalitatīvs. Trīs audzēkņi tika izvirzīti finālam 30. aprīlī, kur piedalīsies žūrijas atzinību saņēmušie mūziķi no 21 Latvijas mūzikas skolas. No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vislielāko žūrijas atzinību un ceļazīmi uz konkursa finālu saņēma Patriks Sproģis, kas atskaņoja J. Brāmsa Ungāru deju un G. Petera “Cirku”, Markuss Miklaševičs, kas klātesošos priecēja ar K. F. E. Baha skaņdarbu “Pavasarī” un Ž. Metallidi “Apklusušie zvani”, kā arī Egija Saule, kas konkursā spēlēja K. Šonenbeka “Seno stāstu”.

Koncertu – konkursu ik gadu rīko Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Bērnu fonds un Brāļu Jurjānu biedrība.

Paldies visiem dalībniekiem, kas godam nesa Vecumnieku vārdu un īpaša pateicība finālistiem, kā arī viņu pedagogiem – Normundam Evertam, Līgai Opnincānei un Artim Skujam, kā arī koncertmeistarēm Leldei Rasnacei un Lindai Barkānei!
      

02/14/17

VIA STELLA KONCERTĒ LIETUVAS NEATKARĪBAS DIENĀ!

Ceturtdien, 16. februārī, Latvijas kaimiņvalsts Lietuva atzīmē savu Neatkarības dienu. Par godu šiem svētkiem, kā arī atzīmējot sadarbības līguma noslēgšanu starp Vecumnieku novada un Biržu rajona pašvaldībām, koris "Via Stella" muzicēs Biržu pilī, kā arī Vabaļninku kultūras namā.