19. IZLAIDUMS VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

Karstā 8.jūnija pēcpusdienā pie mums vislielākie svētki – izlaidums! Šogad Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes izglītību ieguva 9 mūziķi un 4 mākslinieki!

Kristaps Bračka (klarnete), Paula Zirnīte (flauta), Marta Zirnīte (akordeons), Una Izāka (vijole), Krista Kanopa (vijole), Lelde Libere (vijole), Denija Zilgalve (vijole), Sabīne Kokina (vijole), Laura Rozenberga (klavieres), Elīza Līva Vētra (māksla), Anete Paula Kriņicka (māksla), Rihards Vētra (māksla), Artūrs Siliņš (māksla).

Sveicam!