100 MĀKSLINIEKI 100 PASAKĀM

Māksliniece A. Sproģe grāmatas atvēršanas svētkos 2018.gada 12.maijā

Tikko Apgādā “Zvaigzne ABC” iznācis Latvijas simtgadei veltīts unikāls izdevums – grāmata, kurā apkopotās 100 latviešu tautas pasakas ilustrējuši 100 dažādu tautību Latvijas mākslinieki. To vidū arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe un mākslas programmas vadītāja Anda Sproģe, kura ilustrējusi vienu no 100 pasakām – “Brīnumlielais gailis”.

Anda Sproģe dalās iespaidos: “Ar lepnumu un prieku piedalījos šajā projektā. Tā man bija pirmā pieredze grāmatu ilustrācijā un arī iespēja veidot dāvanu Latvijai tās simtgadē. Starp simts māksliniekiem, kas ilustrējuši pasaku krājumu “Latviešu tautas pasakas. 100 pasakas, 100 mākslinieki” ir gan pieredzējuši, gan jauni, gan topošie māksliniekiem, un katrs grāmatas atvērums ir kā ceļojums pasakas pasaulē, kādu to redzējis mākslinieks.”

Grāmatas ilustratīvais materiāls ir ļoti daudzveidīgs. Katrs no autoriem ir izpaudies savu spēju un varēšanas līmenī, bet kopumā ilustrācijas ir tikpat dažādas kā pati Latvija.

32 brīnumu pasakas, 40 pasakas par dzīvniekiem un 28 sadzīves pasakas – grāmatā iekļauta plaša pasaku izlase, kas apliecina latviešu tautas gudrību, labestību un asprātību, spēju dzīvespriecīgi paraudzīties uz pasauli, atklājot un skaidrojot to tēlaini un ar mīlestību. Pasakās vēstīts gan par seniem, gan mazāk seniem laikiem, dzīvnieki tajās runā cilvēku valodā, priekšmeti atdzīvojas, un dzīve ir brīnumu pilna.

Pasaku varoņi ir labsirdīgi, mīl, skumst, vēlas darīt labu, bet dažiem no viņiem piemīt arī dižošanās kāre, mantkārība un nenovīdība. Pasakas palīdz izprast nemainīgās latviešu tautas ētikas vērtības un apliecina to nepārtrauktību un pārmantojamību.

A. Sproģes oriģinālā ilustrācija pasakai “Prīnumlielais gailis”

A. Sproģes oriģinālā ilustrācija pasakai “Brīnumlielais gailis”