10/21/20

ABSOLŪTIE UZVARĒTĀJI KONKURSĀ – VECUMNIEKU MĀKSLINIEKI

Autors: Aivars Adrians Smilškalns, 2.grupa – I vieta

Trīs I vietas, divas II vietas un viena III vieta – tāds ir apbalvojumu birums mūsu audzēkņiem, kas vakar piedalījās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas rīkotā konkursa “Stīgi, radi Bolderājā” fināla kārtā.  Konkursa finālu bija paredzēts rīkot klātienē, taču, mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, konkurss notika attālināti, tiešsaistē un ierobežotā laikā.

Šis bija savdabīgs konkurss, jo mākslas darbi pēc noteiktiem kritērijiem bija jārada, iedvesmojoties no komponista Jēkaba Nīmaņa mūzikas. Jēkabs Nīmanis arī pats bija žūrijā un vērtēja katra dalībnieka sniegumu.

Pirmajā konkursa kārtā kopumā tika iesniegti gandrīz 100 mākslas darbi no dažādām Latvijas Mākslas skolām, no kuriem žūrija 18 darbus izvirzīja Finālam. Interesanti, ka no 18 labāko darbu autoriem astoņi bija Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Fināla dienā konkursam pieslēdzās 16 jaunie mākslinieki, kas trīs dažādās vecuma grupās radoši sacentās.

Astoņi Vecumnieku mākslinieki pārstāvēja visas trīs vecuma grupas un katrā no tām ieguva augstāko novērtējumu.

Fināla darbi tapa, iedvesmojoties no Jēkaba Nīmaņa dziesmas “Tulpītes”.

Finālistus vērtēja žūrija trīs mākslinieku sastāvā: komponists Jēkabs Nīmanis, gleznotāja Helga Jaksone un gleznotāja Agnija Ģērmane.

Vecumnieku māksliniekus konkursam pieteica un iedvesmoja mākslas skolotāja Anda Sproģe: “Esmu ļoti iepriecināta par savu audzēkņu sniegumu un rezultātiem konkursā! Domāju, ka šīm iegūtajām vietām ir liels svars. Tie nav daudzas stundas vai pat dienām ilgi radīti darbi, kur skolotājam ir iespēja palīdzēt, kur darbus var noslīpēt un uzlabot un tad nosūtīt pa pastu žūrijai vērtēšanai. Radīt mākslu ierobežotā laikā ir ļoti grūti. Paldies visiem, kas ļāvās šim piedzīvojumam!”

Apsveicam māksliniekus un viņu skolotāju Andu!

Toms Logins (I grupa) – I vieta;

Sofija Dukāte (I grupa) – II vieta;

Rute Otomere (I grupa) – III vieta;

Elizabete Plūme (I grupa) – IV vieta;

Patriks Kalitjuks (I grupa) – V vieta;

Aivars Adrians Smilškalns (II grupa) – I vieta;

Enija Zagorska (II grupa) – II vieta;

Agnes Banga (III grupa) – I vieta.

 


 

10/19/20

PAR MĀCĪBU PROCESU INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ LĪDZ 7.NOVEMBRIM

Sonora Putniece “Vīruss”

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus vīrusa COVID-19 infekcijas izplatīšanās samazināšanai, mācību process interešu izglītībā ir mainīts:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “KARUSELIS” audzēkņiem VISAS nodarbības tiek atceltas līdz 7.novembrim;

MĀKSLAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAS KLASES audzēkņiem VISAS nodarbības tiek atceltas līdz 7.novembrim;

MŪZIKAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAS KLASES audzēkņiem nodarbības notiek individuāli pēc skolotāju norādījumiem, grupu stundas “Mūzikas ābece” ir atceltas līdz 7.novembrim.

Sekosim līdzi notikumu attīstībai valstī. Ja jauni ierobežojumi netiks izsludināti, mācības pēc 7. novembra atsāksim ierastajā režīmā pēc stundu saraksta. Taču, ja sekos jauni ierobežojumi, ziņosim par jaunām izmaiņām!

Lai visiem možs gars un stipra veselība! Sargāsim viens otru!

10/13/20

VECUMNIEKU MĀKSLINIEKIEM LIELISKI REZULTĀTI STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

Noslēdzies XII starptautiskais mākslas konkurss “Trejdegsnis” – “Triple Sun”.

Apsveicam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, kas 529 bērnu un jauniešu no 10 valstīm konkurencē izcīnījuši godalgotu vietu un žūrijas ievērību!

Līvai Pavlovskai III vieta;

Denīzai Tučai, Emīlijai Gerikai un Arvim Siliņam – žūrijas Atzinība;

Hannekei Ulmanei, Stefanam Kaurovam un Nikolai Paulai Bošai – žūrijas simpātiju balvas.

Tā kā uzaicinājums piedalīties konkursā “Trejdegsnis” par tēmu “Harmonija dabā un attiecībās” tika izplatīts vasaras brīvlaikā, audzēkņu motivācija piedalīties konkursa nebija liela. Tikai divas audzēknes – 4. klases audzēkne Emīlijai Gerika un 5. klases audzēkne Denīza Tuča –  vasarā radīja īpaši šim konkursam paredzētus darbus, un ir liels prieks, ka žūrija novērtēja abu meiteņu veikumu!

Lai konkursā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola būtu plašāk pārstāvēta, skolotāja Anda Sproģe žūrijai iesūtīja jau iepriekš radītus audzēkņu darbus, kas bija tapuši ļoti harmoniskā atmosfērā, klausoties latviešu komponista Jēkaba Nīmaņa skaņdarbus “Putniņš”, “Neviens putnis tā nepūta” un “Selonia”.

Anda Sproģe: “Esmu pārliecināta, ka šie skaņdarbi audzēkņos bija raisījuši personīgas pārdomas un pārdzīvojumus, radītie darbi bija koši un krāsaini, ar ietvertu personīgo vēstījumu. Gleznojumi bija ļoti piemēroti šim konkursam un nepārprotami atbilda konkursa tēmai!”

Kopumā skolotāja Anda Sproģe konkursam atlasīja un vērtēšanai iesūtīja 13 audzēkņu darbus! Septiņi no tiem tika pamanīti un novērtēti!

Paldies skolotājai Andai par iniciatīvu un dalību konkursā!

Emīlija Gerika (11 gadi) “Vecais ozols”

Stefans Kaurovs (9 gadi) “Bēdīgais zemnieks”

Nikola Paula Boša (9 gadi) “Dzīvot harmonijā”

Līva Pavlovska (8 gadi) “Ģimene pusdieno”

Hanneke Ulmane (8 gadi) “Kāzas brīvā dabā”

Denīza Tuča (13 gadi) “Pie ūdenskrituma”

Arvis Siliņš (15 gadi) “Dabā”

10/8/20

PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Administratīvā padome 8. oktobrī nolēma:

>>MŪZIKAS PROGRAMMU AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) CETURTDIENĀS UN PIEKTDIENĀS MĀCĪBAS NOTIKS ATTĀLINĀTI PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA;

>>MĀKSLAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) ATTĀLINĀTI MĀCĪBAS NOTIKS PIEKTDIENĀS PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA.

Uz jaunāko klašu audzēkņiem pagaidām izmaiņas neattiecas.
Jaunā kārtība stājas spēkā ar 9.OKTOBRI un ir saistoša līdz turpmākām izmaiņām.

LAI VISIEM LABA VESELĪBA!

10/1/20

UZSĀKAM MĀCĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ “KARUSELIS”

Klāt oktobris, un tas nozīmē, ka sāk darboties Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pirmsskolas izglītības programma “Karuselis”. Pirmās grupu stundas mūzikā un mākslā notiks pirmdien, 5.oktobrī.

Tāpat paralēli grupu stundām notiks instrumentu spēles apguve tiem audzēkņiem, kas “Karuseli” apmeklē jau 2.gadu. Oktobrī mazos muzikantus gaidīs klavierspēles skolotāja Jeļena Treijere, kokles spēles skolotāja Kristīne Jeronoviča un vijoles spēles skolotāja Dace Rozenberga.

Ritmiku pasniegs kā ierasts Iveta Lavrinoviča, bet mākslas nodarbības vadīs skolotāja Indra Zālīte!

Grupu stundu saraksts:

“Karuseļa” jaunākā grupa (DO): pirmdienās, pl. 17.25 – 17.55
“Karuseļa” vecākā grupa (MI): pirmdienās, pl.18.05 – 18.35
Mākslas nodarbība (daļai vecākās grupas audzēkņiem): pirmdienās, pl.18.45 – 19.15

Uz tikšanos!

 

09/28/20

MĀKSLINIEKIEM JAUNA, JAUDĪGA, PROFESIONĀLA STIKLA KAUSĒŠANAS KRĀSNS

Veiksmīgi startējot Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā konkursā, esam saņēmuši 5000 EUR jaunas, jaudīgas stikla kausēšanas krāsns iegādei Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas stikla apstrādes programmas pilnveidei. Papildinot summu ar pašvaldības līdzfinansējumu (2179,41 EUR), varējām iegādāties nopietnu, profesionālu stikla apstrādes krāsni. Lai krāsns labi kalpo, piedzīvo brīnišķīgus stikla mākslas projektus un ar savu 1000 grādu jaudu iedvesmo māksliniekus jaunām idejām! Lai top!

09/25/20

2019./2020. MĀCĪBU GADA KONKURSU LAUREĀTI – LEPOJAMIES!

Lai arī 2019./2020. mācību gads pārtrūka klātienē un turpinājās neklātienē, skaistā vasaras dienā – 13.jūnijā – mums izdevās sarīkot mazu, bet bezgala sirsnīgu pasākumu tiem Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem, kuru darbs aizvadītajā mācību darbā licis skolas un Vecumnieku vārdam skanēt vistālāk. Tie ir reģionālo, valsts un starptautisko konkursu laureāti un viņu pedagogi!

Lepojamies ar Mūzikas programmas audzēkņiem!

Markuss Miklaševičs – II vieta XV Starptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā (skolotāja Līga Opincāne);
Reinis Miklaševics – Atzinība XV Starptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā (skolotāja Līga Opincāne) un I vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā (skolotājs Normunds Everts, KCM Lelde Rasnace);
Čelsija Larionova – Atzinība VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkursā (skolotāja Jeļene Treijere):
Alise Vēvere – II vieta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā (skolotāja Inita Idere Bankava):
Jānis Kristiāns Saule – I vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā un III vieta XXV Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā (skolotājs Normunds Everts);
Patriks Sproģis – III vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā (skolotājs Normunds Everts);
Marks Adrians Lapa – II vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā, Atzinība XXV Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā (skolotājs Normunds Everts).

Lepojamies ar Mākslas programmas audzēkņiem!

Magdalēna Ummere – III vieta III Starptautskais gleznošanas konkursš “Vilnis Lielupē” (skolotāja Antra Gustsone);
Matīss Puriņš – II vieta III Starptautskais gleznošanas konkursā “Vilnis Lielupē” (skolotāja Antra Gustsone);
Nikola Liopa – I vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Marta Roga – II vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Līva Ieviņa – III vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Līga Škjaba – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Renāte Štelfa – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Arvis Siliņš  – III vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Anastasija Kovaļkova – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Roberts Caune – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”; (skolotāja Anda Sproģe).
Enija Zagorska – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”; (skolotāja Anda Sproģe).
Lauma Lungeviča – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” un II vieta Aizputes mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda rīkots VI Latvijas mākslas skolu glezniecības konkursā “Dzīve kā košums” (skolotāja Anda Sproģe).

Visi šie audzēkņi saņēma naudas prēmijas.

Šo galeriju bijām jums parādā! Lai arī rudens klāt, ir patīkami veldzēties vasaras atmiņās!
FOTO: Iveta Bērziņa

09/22/20

KORIS “VIA STELLA” RADA KAUT KO SKAISTU

Iestājoties rudenim un tumšajiem vakariem, koris “Via Stella” kopā ar Paulīniešu ordeņa mūku Tēvu Jāni aicina uz īpašu noskaņas koncertu – sakrālu meditāciju “Pa sirdsapziņas ceļu”.

09/9/20

LAINES KAINAIZES GLEZNU IZSTĀDE “TUVĀK FRANCIJAI”

L. Kainaize “Bāka vētrā”

    Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zālē līdz oktobra beigām apskatāma gleznotājas Laines Kainaizes gleznu izstāde “Tuvāk Francijai”.

L. Kainaize “Karuselis”

Izstādē apskatāmi mākslinieces darbi, kas tapuši gan šogad, gan senāk. Tie ir koši, eļļas krāsām gleznoti, darbi, kas atklāj autores sajūtu par Franciju.

Zīmīgi, ka izstādē eksponētajās gleznās nav atrodami tradicionālie, varbūt nonivelētie priekšstati par Franciju. Gleznas pauž māksliniecei vien zināmus stāstus un sajūtas par Franciju, ko vērotājiem ir interesanti mēģināt saprast.

Laine Kainaize: “ Man patīk dzīvi uzlūkot tuvplānā, visur piedalīties. Tā vienmēr ar kaut ko saista un kaut ko piedāvā.”

Laine Kainaize dzimusi Rīgā, 1953.gadā, gleznotājas Birutas Baumanes un tēlnieka Kārļa Baumaņa ģimenē. Interese par glezniecību mākslinieci pavadījusi jau kopš bērnības. 1980. gadā absolvējusi Valsts Mākslas akadēmiju, bet 2001. gadā ieguvusi maģistra grādu.
Kopš 1982. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Glezno gandrīz vienīgi ar eļļas krāsām, bet ir arī zīmējumi un akvareļi, kā arī grāmatu ilustrācijas.
Darbi izstādīti Latvijā, Lietuvā, Gruzijā, Uzbekistānā, Krievijā, Somijā, Vācijā, Francijā, Anglijā, Indijā, ASV, Ukrainā.

Laines Kainaizes darbi atrodas Latvijas un Krievijas Mākslas fondu kolekcijās, privātkolekcijās Latvijā, Čehijā,  Vācijā, Francijā, Anglijā, ASV.

L. Kainaize “Klods Monē Živernī”