02/16/21

APSVEICAM LAUREĀTUS VALSTS MĒROGA AKVAREĻU DARBU KONKURSĀ!

Ir noslēdzies akvareļgleznojumu konkurss “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Breketem – 100”, kurā audzēkņi iedvesmojās no virtuozā akvareļu glezniecības meistara Jāņa Brektes.

Mākslinieks Jānis Brekte (1920-1985) bērnības gadus pavadījis Gulbenes novada Lizuma pagastā, kur joprojām mīt mākslinieka ģimene – meita, krāšņo ziedu gleznotāja Ilona Brekte ar vīru, un bieži viesi ir jaunākā mākslinieku paaudze – Patricija un Kristians.

Latvijas mākslas vēsturē Jānis Brekte ir pazīstams ar akvareļa tehnikā gleznotiem Vecrīgas skatiem, kuros parādās motīvi no Skārņu, Aldaru un citām ielām, gan mazāk zināmi, īpašas noskaņas pārpilni vecpilsētas nostūri. Nozīmīga tēma māksliniekam bija industriālās ainavas – ostas, kuģi, sliežu ceļi, ceļamkrāni un jaunceltnes. Gleznotas  ir gan Baltijas jūras ostas Rīga, Tallina, Liepāja, Klaipēda, gan Tālie Austrumi – Vladivostoka, Kuriļu salas, Sahalīna.     Krāsu spožumā atmirdz saules gaismas pārpilnība ceļojumu iespaidos Krimā, Jaltā, Gurzufā, Bahčisarajā un citur. Līdzās dažādajiem pilsētu attēlojumiem mākslinieku ir interesējusi arī daba – daudz gleznotas klusās dabas un lauku ainavas ar upēm, ezeriem, jūras krastu, pakalniem, mežiem.

    Konkurss norisinājās 2020. gadā, kad svinējām mākslinieka Jāņa Brektes simtgadi. Gan konkursa norisi, gan mākslinieka jubilejas svinības ietekmēja ārkārtas situācija un Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumi, tomēr  konkursā piedalījās 44 Latvijas mākslas skolas, vispārizglītojošās skolas un mākslas studijas. Vērtēšanai tika iesūtīti 263 darbi, kuri bija skatāmi virtuālā izstādē FB Gulbenes Mākslas skolas lapā.

No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas tēmā “Lauku ainava” 10 – 12 gadu vecuma grupā tika iesūtīti 8 darbi, kas tapuši Andas Sproģes vadībā, gleznojot vēl klātienē.

Apsveicam laureātus!

Marta Roga “Ziemas vakars” – I vieta un iegūta Brektes ģimenes balva.

Toms Logins “Rapšu laukā” – III vieta.

Madara Liepiņa “Ainava ar sivēnu” – žūrijas atzinība. 

Konkursa žūrijas sastāvā :

1.Sandra Dikmane – žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Gulbenes Mākslas skolas direktore

2.Valda Vorza – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore

3.Ilona Brekte – māksliniece, mākslinieka Jāņa Brektes meita.

I vieta – Marta Roga “Ziemas vakars”

III vieta – Toms Logins “Rapšu laukā”

Žūrijas atzinība – Madara Liepiņa “Ainava ar sivēnu”

02/12/21

Ziemas ainavas

Mākslinieki skolotājas Antras Gustsones vadībā radījuši ziemas ainavas no auduma stērbelītēm, mežģīnēm, diegiem un podziņām. Skaisti un lielu pacietību prasoši darbi.

Autors: Stefans Kaurovs

Autore: Sonora Putniece

Autore: Sofija Dukāte

Autore: Agnija Stavro

Autors: Toms Logins

Autore: Paula Kravale

 

02/8/21

TRADICIONĀLAIS MĀKSLINIEKU KARNEVĀLS TOP!

Jo grūtāki laiki, jo vairāk prieka jāmeklē, jārada, jāvairo…

Tāpēc šogad no tradicionālā masku karnevāla februārī neatteiksimies, bet ar dubultu jaudu tajā piedalīsimies!

Budēļi biedē ziemu un atsauc pavasari…Tik pat labi budēļi var aizbiedēt pandēmiju!

Vajag tikai darīt!
LAI TOP!!!

02/6/21

ĀFRIKAS KARSTUMS LATVIJAS ZIEMĀ

Attālinātā mācību procesa laikā mākslinieki, skolotājas Antras Gustsones audzēkņi, veidošanā radījuši brīnišķīgus darbus Āfrikas kultūras ietekmē. Nu pilnīgs pretstats tam sastingušajām, saltajām noskaņām, kas valda Latvijas dabā!

Šo darbu siltus un enerģētika atgādina par mazajiem priekiem, ko šajā jocīgajā laikā jākrāj! Sarežģīti ir visiem – audzēkņiem, ģimenēm, skolotājiem…Bet prieks, ka mācību process turpinās, ka radošums nepazūd, bet vairojas, ka turpinām radīt mākslu un  iedvesmot viens otru!

autore: ZANE STRAZDA

autore: MARTA ROGA

autore: MADARA LIEPIŅA

autore: LAUMA LUNGEVIČA

autore: ALEKSANDRA ZANDBERGA

 

 

01/20/21

GODALGA STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

APSVEICAM MŪSU AUDZĒKNI MARKUSU MIKLAŠEVIČU AR GODALGOTO 4.VIETU FRANCIJAS RĪKOTAJĀ STARPTAUTISKAJĀ KONKURSĀ!
 
Konkursu rīkotāji ir pielāgojušies situācijām un turpina konkursu organizēšanu onlainā. Mūsu skolas 6. klavierspēles klases audzēknis Markuss Miklaševičs I semestrī cītīgi gatavoja programmu, lai piedalītos Francijas rīkotajā Starptautiskajā konkursā “Jaunās zvaigznes”. Programmas atskaņojums bija jāiesūta līdz šā gada 3.janvārim, bet vērtēšana notika līdz 13.janvārim. Markuss atskaņoja V.A.Mocarta Sonāti Nr.12 Fa mažora I daļu un S.Mences “Rudens vīzija ar nogrimušiem zvaniem”. Konkursa žūrijas sastāvā piedalījās augsta līmeņa profesionāļi no Francijas un Krievijas – profesori no Parīzes un Novosibirskas konservatorijām, profesors no Mākslas un kultūras institūta Belgradā, kā arī mūziķi un pedagogi no prestižās “Gņesina” Mūzikas akadēmijas Maskavā.
 
Apsveicam Markusu ar iegūto Diplomu un 4. vietu. Diplomus saņēma 1. – 6.vietu ieguvēji.
 
Paldies skolotājai Līgai Opincānei par drosmi un uzdrīkstēšanos!
01/13/21

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA GRUPU STUNDU SARAKSTI

Atgādinām, ka grupu stundas notiek attālināti un pēc iepriekš ieviestās kārtības!

Mākslas programmas audzēkņi mācās pēc standarta stundu saraksta ar nelielām izmaiņām, par kurām skolotāji ir informējuši.

Mūzikas programmas audzēkņi strādā pēc iepriekšējā stundu saraksta, kas stājās spēkā pērn, 26.oktobrī – GRUPU-_STUNDU-_SARAKSTS_ATTALINATI

01/11/21

TURPINĀM MĀCĪTIES!

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem mācību procesu atsāk 11.janvārī.
Visas stundas- gan grupu nodarbības, gan individuālās instrumentu spēles stundas- tiek organizētas attālināti!
Sagatavošanas klases audzēkņiem un interešu izglītības audzēkņiem stundas var tikt organizētas attālināti, pedagogiem un vecākiem savstarpēji vienojoties. Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un uzturiet komunikāciju ar skolotājiem!

LAI DROSME, SPĒKS UN IZTURĪBA PĀRZIEMOT ŠO SAVĀDO LAIKU! VESELĪBU VISIEM!
01/4/21

BRĪVLAIKS TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 8.JANVĀRIM

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā audzēkņu brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8.janvārim. Mācību darbs visām klasēm atsāksies 11.janvārī. Par darba formu (klātienē vai attālināti) skolas administrācija informēs, balstoties uz epidemioloģisko situāciju valstī un vadoties pēc saņemtajām rekomendācijām.